Odaberite opciju podrške.

Prije nego što Vas usmjerimo na odgovarajući tim za podršku, važno je znati koju vrstu podrške trebate.

Podrška za Internet trgovinu

Ako trebate podršku vezano za Internet narudžbe (upiti o statusu narudžbe, pomoć pri lociranju paketa, izmjene narudžbi napravljenih putem internet trgovine i slično) odaberite ovu vrstu podrške.

Podrška za proizvode i usluge

Ako trebate podršku vezano za proizvode i usluge (poteškoće s korištenjem proizvoda, krivo uručeni proizvodi, reklamacije, jamstvo i slično) odaberite ovu vrstu podrške.